+36 70/587-3512 Hé-Pé 15:00 - 18:00
Page category (page.php): general

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Gemenc Hőlégballon Sport Egyesület (Székhely:7143 Őcsény Kossuth u. 27.; Cégjegyzékszám: 17-02-0000712; Adószám: 18852510-1-17), (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett a www.gemencballon.hu, webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF és a hozzá kapcsolódó Hőlégballon Repülés Szabályzat minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek fogadja el magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

  A szolgáltató neve Gemenc Hőlégballon Sport Egyesület
  Székhelye 7143 Őcsény Kossuth u. 27.
  Telefonszám +36 70 587 3512
  Elektronikuslevél címe gemencballon@gmail.com
  Cégjegyzékszáma 17-02-0000712
  Adószáma 18852510-1-17
  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve Szekszárdi Törvényszék, mint cégbíróság


 2. TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ ADATAI 

  Megnevezése Hostinger UK Ltd.
  Címe C/O Cogecny Global (Uk) Limited 6 Lloyds Avenue, Suite 4cl, London, England, EC3N 3AX
  Email support@hostinger.com
  Szerver tárolási helye Hollandia (Európa)


 3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen ÁSZF 2018.01.01. napjától érvényes Szolgáltató és Vevő (a továbbiakban: Felhasználó/Fogyasztó/Utas) közötti, a webshopban történő rendelésre és vásárlásra, azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre, és visszavonásig érvényesek. Felhasználó a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a befejezett és kifizetett megrendelés következményeként a megrendelt szolgáltatásra közötte és az Eladó között adásvételi és szállítási szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés kifizetésével jön létre, és a Szolgáltató általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

A szolgáltatás hőlégballonos élményrepülés szolgáltatás.

Az Felhasználó/Fogyasztó/Utas a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kizárólag érvényes beszállójegy, érvényesített ajándékkártya, vagy elektronikus levélben visszaigazolt foglalás birtokában veheti igénybe.

2.3 Vonatkozó jogszabályok:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény),

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet,

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

2.4 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshopban történő vásárlásra.

2.5 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Fenti kötelezettségek megszegéséért, tartalmak, így például: képek, leírások, grafikai megoldások jogosulatlan megszerzésért, tárolásáért és/vagy felhasználásáért a szolgáltató használati/térítési díjat számol fel és szükség esetén hajt be jogi úton.

 

 1. FOGALMAK:

Felhasználó (Vásárló, Utas): a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

Vállalkozás (Szolgáltató): a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.

Termék: hőlégballonos élményrepülés szolgáltatás;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

 

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

4.1. Felhasználó (Vásárló) a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Továbbá elfogadja a repülési szabályzatot is, amely letölthető itt.

4.2 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

5.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,  bruttó értéket képviselnek.

5.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

5.3 Az esetleges akciókról, kedvezményekről, ezek feltételeiről és pontos időtartamáról Szolgáltató a honlapján nyújt tájékoztatást.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, – különös, de nem kizárólagos tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, – akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. Ennek ismeretében az Ügyfél kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges.

 

 1. RENDELÉS MENETE

6.1 A webáruházban a termék megrendelése közben regisztrálja magát a Felhasználó. A naptárban szabad eseményt kiválasztva tud a Felhasználó az adott űrlap kitöltésével és az ÁFSZ elfogadásával regisztrálni az adott repülésre.

Fizetési módok:

Előre utalás: A megrendelés után elküldjük önnek regisztrált email címére az előre utalási segédletet, illetve a díjbekérő számlát is mellékeljük pdf formátumban. Ahogy az utalt összeg megérkezett a számlánkra, úgy postán küldjük a repülőjegyet és a számlát.

Szép Kártyával előreutalásos módon: OTP és K&H szép kártyával is igénybe veheti szolgáltatásunkat. Megrendelés után az összeget saját felhasználó fiókján belül tudja elutalni nekünk. 

A számlát és a jegyet emailben küldjük a megrendelőnek.

6.2. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve kijavítása után a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az új, valós adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

6.3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, illetve a regisztrációt követő későbbi időpontban is tud esetlegesen változó személyes adatain módosítani. (A regisztrációkor megadott e-mail cím kivételével.)

6.4. Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, az üzenet SPAM mappába kerül, vagy egyéb, a Felhasználó személye illetve általa használt informatikai rendszer működésével összefüggésben felmerült akadály miatt lép fel bármi probléma, rendellenesség.

 

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

7.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon 15:.00 – 20.00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Ebben az esetben a megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Sikeres rendelés esetén a szolgáltató elektronikusan visszaigazolja a megrendelést. A termék szállításának megkezdése előtt pedig Felhasználó részére elektronikus számlát küld.

7.2. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított általában 1-2, de maximum 3 munkanap.

Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

7.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, úgy erről Felhasználót e-mailben vagy telefonon 72 órán belül tájékoztatja, valamint Felhasználó által fizetett összeget legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

7.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékismertetők, leírások gyártó általi előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

7.5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a jogával, ha Felhasználó a megrendelési összeget átutalás formájában kívánja kiegyenlíteni, de az átutalás, repülés időpontja előtt legalább 5 órával, de legkésőbb a megrendelést követő 24 órán belül nem érkezett meg az összeg. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató sem email sem telefon útján nem tudja felvenni a kapcsolatot a rendelés részleges teljesítésének egyeztetése érdekében Felhasználóval, a megrendelését azonban nem teljes körűen tudja Szolgáltató teljesíteni, akkor a hiányzó – kiküldésre nem kerülő – termék árát a számla kiállítása során levonásba helyezi.

7.6. A befizetett összegnek,a repülés időpontja előtt legkésőbb 24 órával meg kell érkeznie ahhoz, hogy a foglalás érvényes legyen.

 

 1. ELÁLLÁS JOGA

Az e pontban foglaltak kizárólag azokra vonatkozik, aki árut / élményrepülést vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az élményrepüléssel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8.1. A megrendelt és kifizetett szolgáltatás utas általi lemondására 24 órán belül nincs lehetőség, a kifizetett szolgáltatási díj nem visszatéríthető. A Gemenc Hőlégballon SE egy év érvényességet biztosít a megrendelés időpontjától számítva. Abban az esetben, ha a kifizetett szolgáltatás teljesítése a Gemenc Hőlégballon SE-nek felróható okból hiúsul meg, illetve nem teljesíthető, úgy ebben az esetben az utas részére a Gemenc Hőlégballon SE új repülési időpontot biztosít, vagy a viteldíj 100%-ban visszatérítésre kerül. A viteldíj visszatérítése banki átutalással történik. A banki átutalás valamennyi költségét a Gemenc Hőlégballon SE vállalja. A szolgáltatási díj készpénzben történő visszatérítésére nincs lehetőség.

8.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

8.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF

8.4. Fogyasztó nem viseli az olyan költségeket, amelyeket a 45/2014. Kormányrendelet 27. §-ban vannak meghatározva.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, okafogyottá vagy hatálytalanná válik, úgy az a fennmaradó részek érvényességét és hatályosságát nem érinti.

9.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató, bizonyos különös méltánylást érdemlő egyedi esetben nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.3. Szolgáltató és Felhasználó a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni.

 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

10.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználó mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát Szolgáltató fent megadott e-mail címén vagy levél útján, írásban közölheti.

10.2. A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát az érdemi válasszal egyidejűleg e-mail útján megküldi a vásárlónak.

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja. A válasz másolati példányát a Szolgáltató 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Felhasználó panasszal fordulhat a következő, fogyasztóvédelmi jogkört gyakorló hivatalokhoz:

Járás vezetője: dr. Ugodi Andrea

Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 10.

Telefonszám: +36 74 795-603

E-mail: titkarsag.szekszard@tolna.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-16.00 óra Kedd: 8.00-12.00 óra Szerda: 8.00-16.00 óra Csütörtök: 8.00-12.00 óra Péntek: 8.00-12.00 óra

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: Foltin Gyula

Cím: 7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3.
Postacím: 7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3.
Telefonszám: +36 74 415 411, Telefax: +36 74 415 411/123
E-mail:  fogyvedelem@tolna.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 11.30, 13.00 – 16.00

Tolna Megye Kormányhivatal

Tanácsadás előzetes időpont egyeztetés alapján történik.

Szolgáltató számára a békéltetőtestületi eljárásban való részvétel kötelező.

10.5. A Szolgáltató/vállalkozás az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a fogyasztói jogviták online rendezéséről), valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) 14. cikk (1) és (2) bekezdése szerint ezúton jeleníti mega honlapján az uniós online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket:

https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

 1. SZERZŐI JOGOK

11.1. Miután a gemencballon.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.2. A gemencballon.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-nevére, valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4. Tilos a gemencballon.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a gemencballon.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltató közjegyzői web- és ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 1. ADATVÉDELEM, KÜLÖN LETÖLTHETŐ TÁJÉKOZTATÓK

Hőlégballon Élményrepülés igénybevételéhez szükséges Szerződési feltételek

 

 1. REPÜLÉSEK LEHETNEK:
 • Kereskedelmi utasszállító ballonok; egy ballonos kereskedelmi légi szállítási forma, amelynek során az utasokat ellenszolgáltatásért vagy más értékes ellenértékért városnéző vagy tapasztalati járatokon szállítják . Ezeket a repüléseket a CAA-HU és a BOP rész, a BAS és az ADD alrészének nyilatkozata alapján hajtják végre .

 • Költségmegosztásos repülés: négy vagy annál kevesebb személy költségmegosztása, beleértve a pilótát is, feltéve, hogy a ballon repülésének közvetlen költségeit, valamint a léggömb tárolásához, biztosításához és karbantartásához kapcsolódó éves költségek arányos részét valamennyi személy megosztja. Ez a kézikönyv nem vonatkozik ezekre a járatokra.

 • Toborzó repülések négy vagy kevesebb személlyel, beleértve a pilótát. Lehet ejtőernyős ugratás céljából történő repülések, amelyeket az 1178/2011 / EU rendelet 10a. cikkében említett képzési szervezet hajt végre, vagy a légisport, vagy a szabadidős repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezet általi repülés, feltéve, hogy a hőlégballon szervezet tulajdonjogát képezi vagy bérleti szerződés alapján üzemelteti, amelynek fő üzleti tevékenységének helye Magyarország. Mindennek feltétele, hogy a repülés nem eredményezi a szervezeten kívüli nyereség felosztását és hogy az ilyen járatok a szervezet kiegészítésnek szánt tevékenységét jelentik.

 

  1. SZERZŐI JOGOK

  Tudomásul veszem,

   • hogy a repülés nem veszélytelen szabadidős elfoglaltság, melyen saját felelősségre, önszántamból veszek részt.
   • hogy a kosárban tartózkodók balesetbiztosítással rendelkeznek, amin felül mindenki saját magáért felel és vállal felelősséget.
   • hogy a repülés során olyan kép/hang/videó felvétel is készülhet rólam, melyet a szervező felhasználhat saját marketing tevékenysége számára.
   • hogy a 18 év alattiaknak szülői beleegyezés szükséges.
   • hogy az adataimat 3. félnek nem adhatják ki, azokat az egyesület bizalmasan kezeli.
   • hogy a repülés a megrendelés dátumától számítva 1 éven belül vehető igénybe
   • hogy az 1 fős utasokat összevárjuk és más utasokkal együtt repülnek, ezért előfordulhat, hogy nem a megjelölt időpontban repülnek

   

  REPÜLÉS ELŐTTI FELKÉSZÜLÉS:

  • a kosárba beszállást vagy abból való kiszállást csak is a pilóta engedélyével tehetem, valamint a program során az utasításait követem, viselkedésemmel nem hátráltatom a munkáját
  • a helyes landolási pozíció a menetiránnyal, háttal guggolva, csukott szájjal, két kézzel a kosáron belül kapaszkodva lehetőleg kosár oldalának támaszkodva kell felvenni minden esetben, kivéve, ha a pilóta máshogy dönt.
  • mindig az adott időjárásnak megfelelően kell öltözködni, mert a repülési magasságig nincsen érezhető hőmérséklet változás. Ruházatban kerüljük a műszálas anyagokat, mivel közel is kerülhetnek a hőlégballon égőjéhez. Ezen kívül a lábbeli mindig zárt legyen, (ne papucsba, szandálba szálljon a kosárba, ) egyrészt azért, hogy szorosan fogja a lábukat, másrészt pedig landoláskor bizonytalan a földet érés helye, lehet akár tarló vagy gazos rét stb. Nyár kivételével érdemes vízálló lábbelit húzni, mert az éjszaka folyamán a lehűlésből adódóan a fűszálakon történő nedvesség kicsapódás átnedvesítheti a cipőt.  Általában egy hőlégballonos program teljes időtartama (a készülődéssel, a ballon felállításával, utazással, a ballon összecsomagolásával, az új utasok ünnepélyes felavatásával együtt) kb. 3-4 óra, ezért ajánlott mindenkinek magával hoznia ennivalót (szendvicset), és innivalót.
  • a ballon követő autó a találkozási helyünktől viszi az utasokat a felszállóhelyre és a leszállóhelytől vissza a találkozási helyhez. Amennyiben kísérővel érkezik és ő vagy ők is követni szeretnék a ballont akkor kérjük, gondoskodjanak a kísérők saját autóról, előfordulhat, hogy a követő autóba ők is elférnek, de ezt garantálni nem tudjuk a kísérőknek. csak utasoknak.

   

  NYILATKOZOM:

  • hogy az elmúlt 12 órában szeszes italt nem fogyasztottam, nem állok drog hatása alatt, nincsen eltitkolt betegségem, amely az egészségemre negatív hatással lehetne
  • hogy az elmúlt 6 hónapban nem volt csonttöréses sérülésem, műtétem, egyéb sérüléssel járó balesetem, nem vagyok állapotos.

   

  Egyesületünk a szoktató, bemutató repüléseket non profit jelleggel sportszolgáltatásként nyújtja, a pártoló tagoknak. A pártolói tagság lehet határozatlan idejű és lehet egy napra szóló. Szakképzett pilótáink segítségével résztvevőként bármi féle jártasság vagy képzettség nélkül bárki kipróbálhatja a hőlégballonozást klubunk pártoló tagjaként.

  A fentieket a feltételek elfogadásával tudomásul vettem és elfogadtam!

  Budapest, 2018.01.01.